Ta kontroll över alla inköp och förbättra avtalstrohet

Med Hypergene Inköpsanalys får du ett nytt och effektivt sätt att kontinuerligt följa verksamheternas inköpsmönster. Exempel på effekter är förbättrad avtalsuppföljning och ökad avtalstrohet, men också bättre förhandlingsläge mot leverantörer och minskad administration av avtalslösa inköp. Oavsett om du har behov av detaljerade analyser av era inköp eller om du som enskild chef önskar följa avtalstrohet för egna inköp kan Hypergene göra stor skillnad.

Bild på skärm om inköpsanalys.

Avtalstrohet & Leverantörstrohet

En viktig del i att effektivisera sin organisations inköpsprocesser är att över tid följa hur många inköp som görs enligt avtal. Precis som i andra Hypergene-lösningar gör Inköpsanalys det möjligt att gå på djupet i sin organisations inköp och få svar på viktiga frågor såsom:

  • Hur stor andel av våra inköp görs mot leverantörer som vi ej har avtal med?
  • Vilka leverantörer har vi störst inköpsvolym mot som vi ej har avtal med?
  • Hur stor del av vår inköpsvolym är från leverantörer vi har avtal med, men där varan/tjänsten ej följer avtalet?
  • Hur utvecklar sig avtalstroheten i olika delar av organisationen?                      

Förbättring genom dialog

Hypergenes lösningar tar alltid utgångspunkt i hur rätt information kan möjliggöra bättre beslutsfattande. Hypergene Inköpsanalys låter enskilda chefer följa avtalstrohet för sina egna inköp, vilket driver dialog, utveckling och förbättring i hela organisationen, och därmed inte bara centralt.   

Koppla avtal mot inköp

För att nå de effekter som beskrivs kopplar lösningen ihop inköp och avtal. Genom integration med existerande avtalsdatabas kan man på varje enskild faktura se om inköpet gjorts enligt ett befintligt avtal, eller utanför ett befintligt avtal. I tillägg till avtalsdatabasen finns också möjligheten att markera enskilda leverantörer som godkända, och därmed markera alla inköp från de leverantörerna som avtalstrogna. 

Inköp och e-handel

För många organisationer runtom i landet är införandet av e-handel högprioriterat. Hypergene Inköpsanalys kan även inkludera integrationer mot e-handelssystem för att möjliggöra uppföljning av dessa inköp. Hypergene Inköpsanalys blir då en komplett lösning som gör det möjligt att följa upp avtalstroheten i organisationen, men även att följa effekterna av införandet av e-handel.

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00