Hypergene 17 Kommun

Hypergene 17 Kommun är en ny paketering av kommunerbjudandet som gör det snabbt och effektivt att komma igång med sin verksamhetsstyrning. Den nya versionen innebär enklare införande och förvaltning, smartare användning samt ännu fler funktioner för planering, uppföljning och analys.

Bland nyheterna märks helt nya rapporterings- och presentationsmöjligheter som avsevärt förenklar och kvalitetssäkrar sammanställning och redovisning av exempelvis siffror, målsättningar, aktiviteter och verksamhetsutveckling. Hypergene 17 Kommun levereras som en prenumerationsbaserad lösning där kommunen betalar en fast avgift per månad.

Det går snabbt att få nytta och värde av systemets funktionalitet. Införandet är standardiserat och bygger på erfarenheter från omkring 70 kommuner – vilket innebär en lösning som är långt mer kostnadseffektiv än konkurrenternas, liksom färdig funktionalitet som gör att chefer och nyckelpersoner inom kommunerna slipper lägga tid på att utforma lösningen. Istället kan de snabbt börja planera och följa upp sin verksamhet – och framförallt arbeta med att driva kommunens utveckling framåt, såväl på kommunledningsnivå som inom skola, vård och omsorg.

Hypergene 17 Kommun införs i den takt och ordning kommunen behöver. I grundpaketet ingår färdiga applikationer för Ekonomi, Personal och Verksamhetsplanering. Dessutom ingår applikationen Kvalitet & Rapport med Kolada-koppling för jämförelser samt en kraftfull funktion för verksamhetsrapportering. Färdiga integrationer med de flesta ekonomi- och personalsystemen gör att detaljerade nyckeltal alltid finns uppdaterade.

Med Hypergene 17 Kommun finns alla möjligheter att snabbt och enkelt utveckla lösningen med kundspecifika funktioner och rapporter – kostnadseffektivt, användarvänligt och med allt samlat i ett gränssnitt. Funktioner för budget och prognos, skola samt vård och omsorg går enkelt att lägga till, liksom Hypergenes applikation för medborgardialog; Medborgarportalen.

 

Varför välja Hypergene 17 Kommun – exempel på värden och fördelar

  • Marknadens mest effektiva och flexibla beslutsstöd för kommunal verksamhetsstyrning.
  • Snabbt och enkelt införande av grundpaket med fasta priser – inga överraskningar.
  • Flexibelt och framtidssäkrat – möjligt att komplettera med exempelvis lösningar för budget, skola, vård och omsorg.
  • Användarvänligt och rollbaserat med kvalitetssäkrad översikt av läget i kommunen.
  • Kraftfulla verktyg för exempelvis månadsrapporter, delårsrapporter och kvalitetsrapporter.
  • Sätta mål på nyckeltal och skapa engagemang kring verksamhetens prestationer.
  • Kunna följa sjukfrånvaron på olika enheter och tidigt identifiera trender.
  • Jämföra din verksamhet med andra liknande kommuner med ett par klick.
  • Skapa presentationer med trender och jämförelser på några minuter.