Införande av Hypergene KOMMUN

När du skall effektivisera din verksamhetsstyrning med Hypergene KOMMUN finns vi där både som rådgivare och leverantör.

Hypergene har konsulter som sätter sig in i er verksamhet och hjälper er att effektivt införa Hypergene KOMMUN. Vi har erfarenhet av införande i både små och stora kommuner. Införandet anpassas till respektive kommuns förutsättningar och storlek.

Införandet av applikationerna är olika omfattande beroende på om interna processer måste utvecklas samtidigt med införandet. Ekonomiapplikationen är oftast mycket enkel att införa medan budget och prognos applikationen kräver betydligt mera arbete med kommunens processer och rutiner.

Införandeprocessen för respektive applikation delas normalt in i fyra tydliga steg:

  • 1. Uppstart och initial konfigurering
  • 2. Komplett konfigurering
  • 3. Kvalitetssäkring och acceptanstest
  • 4. Utrullning i organisationen

Våra verksamhetskonsulter har erfarenhet från kommunal verksamhet och kan råda er hur man bäst lägger upp hela verksamhetsstyrningen inom kommuner. Våra tjänster kan därmed omfatta betydligt mer än enbart införande av de färdiga applikationerna utan vår målsättning är att bidra till er verksamhetsutveckling på ett mycket konkret sätt. Detta slutar inte efter avslutat införande, utan vi är gärna ett kontinuerligt stöd i er verksamhetsutveckling.