Fler branscher

Hypergene används som beslutsstöd i många branscher utöver de som beskrivs här. Det kan handla om kunder som Sveaskog, Orc Software, Stora Enso, SSAB och Svenska Spel. Gemensamt för alla kunder är att de sett potentialen i att bättre planera, följa upp och analysera sin verksamhet.

Varmt välkommen att höra av dig för att ta del av de lösningar vi utvecklat för kunder i olika branscher.