Process- och planeringsstöd för lärosäten

Flera universitet och högskolor har valt att utveckla sin verksamhetsstyrning med Hypergene. Broschyren beskriver vilka processer för planering och ledning som Hypergene Beslutsstöd stödjer

Ladda ner

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00