Vård & omsorg

Produktbladet beskriver applikationen som ger stöd för planering, uppföljning och analys inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt omsorg om funktionshindrade.

Ladda ner

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00