Transportsektor

Selskaper som er aktive i transportsektoren, møter ofte utfordringer forbundet med omfattende informasjonsflyt og mange ERP-systemer. De trenger å håndtere vognparken sin, planlegge HR, behandle passasjerinfo, billettsalg, prissetting, fraktflyt etc.

For å oppnå god planlegging og oppfølging trenger de å samle og behandle informasjon fra ulike perspektiver, og deretter gjøre den lett tilgjengelig for beslutningstagerne og deres ansatte i driften. Det er dette som gjør fleksibel forretningsintelligens avgjørende.

For disse selskapene kan den daglige virksomheten forandre seg veldig raskt, noe som øker behovet for fleksibel planlegging og kontroll. Å kunne anvende en løpende 12-måneders prognose i stedet for tradisjonell budsjettering kan også skape rom for manøvrering, samt muligheten for å jobbe med aktivitetskontroll i det samme systemet for å rulle ut endringer i organisasjonen raskt. Systemstøtte er også en viktig forutsetning for arbeidet i denne sammenhengen.

Våre kunder i denne sektoren innbefatter den offentlige transportleverandøren Keolis og Viking Line.

Kundehistorier