Visjon og kjerneverdier

Vår visjon

Vi ser at mange virksomheter ikke når sitt fulle potensial. Altfor mye kraft går tapt når ledere og ansatte må bruke tid på feil ting og jobbe i ulike retninger. Da trengs det en endring. Visjonen er et samfunn hvor bedrifter og organisasjoner bruker ressursene sine effektivt og bærekraftig, når sine mål og leverer maksimal verdi til sine interessenter – som kunder, ansatte, eiere og samfunnet som helhet.

Hypergene skal være en del av denne endringen. Vårt kundeløfte er derfor at alt vi gjør, skal bidra til at kundene blir mer effektive og presterer bedre. Det er vårt produkt innen beslutningsstøtte og virksomhetsstyring i kombinasjon med våre konsulenters og partneres engasjement og kompetanse som sikrer g nytte for kundene.

Tre prioriteringer for hvordan vi tenker og handler:

Hos Hypergene ønsker vi å utfordre og utvikle gjennom alt vi gjør. Dette gjelder både produktet samt hvordan vi ser på oss selv som selskap og arbeidsgiver. Vi tror også på endring gjennom mot og samarbeid – å tørre å prøve nye måter, og å gjøre det med støtte fra hverandre.

Med det i bakhodet har vi bygget opp et selskap hvor vi genuint bryr oss om hverandre og kundene våre – og som har vært i sterk vekst i mange år. Slik oppsummerer vi våre tre kjerneverdier og hva som kjennetegner oss som selskap.

Samarbeid
Vi drar nytte av hverandres kompetanse, personligheter og tenkemåter. Mangfold og hjelpsomhet er avgjørende for å lykkes, samt å proaktivt dele vår tid, energi og erfaring. Vi jobber sammen mot felles mål og gjør det mulig for hverandre og våre kunder å lykkes.

Utvikling
Vi er i stadig endring og leter etter måter å utvikle virksomheten og produktet på, så vel som kundene og oss selv som individer. Vi utfordrer hverandre derfor til å vokse og bli skarpere enn omgivelsene våre. Å lære nye ting og tenke på nye måter er viktig og en naturlig del av hverdagen vår.

Smartness
Vi er innovative og finner de smarteste veiene videre. Vi beveger oss raskt, men med en plan – men er likevel aldri låst av planen. Å være pragmatisk og våge å prøve oss frem, er nøkkelen til suksess. Vi streber etter å skape verdier i alt vi gjør og streber etter samarbeid der alle vinner.

Synes du det høres interessant ut og som noe du vil være en del av? Les mer om hvordan det er å jobbe med oss!

personal-robin.jpg

Robin Askelöf

Chief Marketing Officer

+46 (0)707-98 00 60 E-post Robin