Kraftfull løsning for digitalisering av offentlige myndigheters håndtering av nøkkeltall – ny KPI-modul

Det å kunne identifisere, planlegge ut fra og følge opp relevante nøkkeltall er viktig for effektiv styring. Samtidig er det noe som ofte er et tidkrevende arbeid som involverer mange personer. Med manuelt arbeid øker risikoen for dårlig datakvalitet og sporbarheten blir lav. I tillegg lever ofte nøkkeltall sitt eget liv adskilt fra system og dokumentasjon som håndterer virksomhetsplaner og mål.

I dette webinaret forteller vi hvordan du kan muliggjøre mer mål- og nøkkeltallsorientert planlegging, styring og oppfølging på en automatisert og effektiv måte. Vi har gjort det som er komplisert enkelt. Gjennom vår nye modul for nøkkeltall, kalt KPI-oppfølging, vil det bli enklere å fokusere på nøkkeltallene som beskriver virksomhetens resultater i forhold til målene.  

Vi viser hvordan modulen forvandler virksomhetsdata til nøkkeltall som deretter deles med beslutningstakere. Du får se hvordan mål- og visjonsverdier angis manuelt eller beregnes ut fra for eksempel budsjett samt hvordan du skaper sporbarhet og sammenligning av nøkkeltallene over tid. 

Vi viser hvordan modulen kan samhandle med andre systemer samt Hypergenes applikasjoner som støtter prosesser for: 

  • Økonomisk styring og oppfølging 
  • Mål- og kvalitetsstyring 
  • Virksomhetsanalyse 

Foredragsholdere

Nedima Sinanovic, prosjektleder, Hypergene 
Anna Söderström, prosjektleder, Hypergene