Fremtidens økonomifunksjon – slik endrer du deg i takt med omverdenen

Hva kreves av økonomifunksjonen når omverdenen endrer seg? Hvordan bør ledere og medarbeidere agere for å møte fremtiden på den beste måten? Det er spørsmål som blir stadig mer aktuelle når spesielt digitaliseringen og en høyere endringstakt stiller nye krav.

Se webinar

Økonomifunksjonen står overfor både utfordringer og muligheter. Digitaliseringen sørger ikke minst for at det er mulig å få en stadig mer rådgivende og viktig rolle med å drive virksomheten fremover. Digitaliseringen fører også til en rekke endringer som berører både prosesser og systemer samt kompetanse og organisasjonsstrukturen. 

I dette webinaret kan du lytte til eksperter i PwC Sverige, som med utgangspunkt i en fersk undersøkelse og erfaringer fra kundeprosjekter forteller om hvorfor økonomifunksjonen må endres, men fremfor alt hvordan du skaper en økonomifunksjon som arbeider effektivt, bidrar med faktabasert innsikt og er drivende i virksomhetens utvikling. I webinaret får du også høre om trender innen virksomhetsstyring generelt.

Foredragsholdere

Sara Faskhoody Skärlina, Head of Finance Strategy & Transformation, PwC Sverige
Olof Olsson, Senior Manager, Management Consulting, PwC Sverige
Robin Askelöf, Chief Marketing Officer, Hypergene